Misyon ve Vizyon


Vizyon
Kıbrıs Türk Çalışanlarının barış ve   mutluluk içerisinde demokratik bir  yaşam sürmesi için örgütlü gücünü  kullanmak. Halkımızın esenliği için  mücadele etmek.

Misyon
Kıbrıs Türk Halkının ve tüm kurumlarının Avrupa Birliği’nin bir parçası haline gelmesi ve halkımız ve çalışanların fakirlikten uzak refah ve mutluluk içerisinde yaşayabileceği bir standarda ulaşmak. Sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak uygulandığı demokratik bir KKTC ve her iki halkın da haklarının güvence altında olacağı federal bir Kıbrıs’a ulaşmak.